กล่องเอกสารสีน้ำตาล ใส่แฟ้มกว้าง 3" ได้ 6 เล่ม

รหัสสินค้า : BD0001

ราคา

0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

กล่องใส่เอกสารขนาด 40x55x35 cm. ใส่แฟ้มขนาด 3" ได้ 6 แฟ้ม

เป็นกระดาษ KA150/KA150 มีความแข็งแรงสามารถเรียงซ้อนกันได้มากกว่ากระดาษลูกฟูก 3 ชั้น

ใส่แฟ้มกว้าง 3" ได้ 6 แฟ้ม และยังมีพื้นที่ ให้มือสอดเข้าไปยกกล่องได้อย่างสะดวก

ฝาปิดรุ่นใหม่แบบ ยึดติดกับตัวกล่อง เป็นชิ้นเดียว สะดวกในการเก็บรักษา