กระดาษปอนด์

กระดาษปอนด์

เป็นกระดาษเนื้อเรียบสีขาว นิยมใช้พิมพ์งานสีเดียว หรือพิมพ์4สีก็ได้ แต่ไม่มันเงาเท่ากระดาษอาร์ต สามารถเขียบได้กว่าทั้งปากกาและดินสอ

เหมาะสำหรับพิมพ์เนื้อในหนังสือ กระดาษหัวจดหมาย ฯลฯ ความหนากระดาษที่นิยมใช้พิมพ์หนังสืออยู่ที่ 55แกรม,60แกรม,70แกรม,80แกรม,100แกรม,120แกรม