กระดาษลูกฟูก


  • กระดาษลูกฟูก 3ชั้น โครงสร้างของกระดาษลูกฟูก3ชั้น ประกอบด้วย ลอนกระดาษ1ชั้น พร้อมกระดาษปะหน้าทำผิวกล่องด้านในและด้านนอกอีก2ชั้น กระดาษลูกฟูก3ชั้นส่วนใหญ่ที่นิยม...

  • กระดาษลูกฟูก 5ชั้น ลอนBC โครงสร้างของกระดาษลูกฟูก5ชั้น ประกอบด้วย ลอนกระดาษ2ชั้น พร้อมกระดาษปะหน้าทำผิวกล่องด้านใน ด้านนอก และตรงกลาง 3ชัน รวมเป็นกระดาษลูกฟูก ...