กระดาษลูกฟูก 3ชั้น

                               
 

กระดาษลูกฟูก 3ชั้น

โครงสร้างของกระดาษลูกฟูก3ชั้น ประกอบด้วย ลอนกระดาษ1ชั้น พร้อมกระดาษปะหน้าทำผิวกล่องด้านในและด้านนอกอีก2ชั้น

กระดาษลูกฟูก3ชั้นส่วนใหญ่ที่นิยมใช้งานได้แก่

1. ลูกฟูกลอนE

2. ลูกฟูกลอนB

3. ลูกฟูกลอนC

*หมายเหตุ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เมนูหลัก "ความรู้เกี่ยวกับกล่อง"