กระดาษลูกฟูก5ชั้น

                               
 

กระดาษลูกฟูก 5ชั้น  ลอนBC

โครงสร้างของกระดาษลูกฟูก5ชั้น ประกอบด้วย ลอนกระดาษ2ชั้น พร้อมกระดาษปะหน้าทำผิวกล่องด้านใน ด้านนอก และตรงกลาง 3ชัน

รวมเป็นกระดาษลูกฟูก 5ชั้น