เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

กระดาษอื่นๆ

กระดาษแฟนซี

        เป็นคำเเรียกโดยรวมสำหรับกระดาษที่มีรูปร่างลักษณะของเนื้อและผิวกระดาษที่ต่างจากกระดาษใช้งานทั่วไป บางชนิดมีการผสมเยื่อที่ต่างออกไป

บางชนิดมีผิวเป็นลายตามแบบบนลูกกลิ้ง หรือตะแกรงที่กดทับในขั้นตอนการผลิต มีสีสันให้เลือกหลากหลาย ทีทั้งกระดาษหนาและบาง

ประโยชน์สำหรับกระดาษชนิดนี้สามารถนำไปใช้แทนกระดาษที่ใช้อยู่ทั่วไป ตั้งแต่นามบัตร หัวจดหมาย ไปจนถึงกล่องบรรจุภัณฑ์

เพิ่มเพื่อน