กระดาษแข็งโรงพิมพ์


  • กระดาษอาร์ต กระดาษชนิดนี้เนื้อจะแน่น ผิวเรียบ เหมาะสำหรับงานพิมพ์4สี เช่น โปสเตอร์ โบรชัวร์ ปกวารสาร ฯลฯราคาค่อนข้างสูง คุณภาพกระดาษก็แตกต่างกันไป มีให้เลือกหลายแบบ ได้แก่ กระดาษอ...

  • กระดาษกล่องแป้ง เป็นกระดาษที่ทำจากเยื่อบด และมักนำเยื่อจากกระดาษใช้แล้วมาผสม มีสีคล้ำไปทางเทาหรือน้ำตาล ผิวด้านหนึ่งมักจะประกบด้วนชั้นของกระดาษขาว ซึ่งอาจมีผิวเคลือบมันหรือไม่ก็ได้...

  • กระดาษปอนด์ เป็นกระดาษเนื้อเรียบสีขาว นิยมใช้พิมพ์งานสีเดียว หรือพิมพ์4สีก็ได้ แต่ไม่มันเงาเท่ากระดาษอาร์ต สามารถเขียบได้กว่าทั้งปากกาและดินสอ เหมาะสำหรับพิมพ์เนื้อในหนังสือ กระดาษ...

  • กระดาษจั่วปัง หรือ กระดาษแข็ง เป็นกระดาษหลายชั้นแข็งหนาทำจากเยื่อไม้บด และเยื่อกระดาษเก่า มีผิวขรุขระสีคล้ำความหนาของกระดาษจั่วปัง มักจะเรียกเป็นเบอร์ เช่น#8,#10,#12,#14,#16,#20,...

  • กระดาษแฟนซี เป็นคำเเรียกโดยรวมสำหรับกระดาษที่มีรูปร่างลักษณะของเนื้อและผิวกระดาษที่ต่างจากกระดาษใช้งานทั่วไป บางชนิดมีการผสมเยื่อที่ต่างออกไป บางชนิดมีผิวเป็นลายตามแบบบนลูกกลิ้...