ตารางราคา ปลอกแก้ว 8-16 ออนซ์

 

ราคาปลอกแก้วกระคราฟ์ทน้ำตาลห่อของ
1 ปลอกแก้ว 8 - 16 ออนซ์ กระดาษคราฟ์ทน้ำตาล 110 แกรม พิมพ์ 1 สี ปะกบลูกฟูก2 ชั้นลอนE
  จำนวน 5,000 ชิ้น  ราคา  2.50 บาท        
  จำนวน 10,000 ชิ้น ราคา 1.75 บาท        
  จำนวน 20,000 ชิ้น ราคา 1.50 บาท        
  จำนวน 30,000 ชิ้น ราคา 1.25 บาท        
                 
2 ปลอกแก้ว 8 - 16 ออนซ์ กระดาษคราฟ์ทน้ำตาล 110 แกรม พิมพ์ 2 สี ปะกบลูกฟูก2 ชั้นลอนE
  จำนวน 5,000 ชิ้น   ราคา 4 บาท          
  จำนวน 10,000 ชิ้น ราคา 3.25 บาท        
  จำนวน 20,000 ชิ้น ราคา 3 บาท          
  จำนวน 30,000 ชิ้น ราคา 2.75 บาท        
                 
3 ปลอกแก้ว 8 - 16 ออนซ์ กระดาษคราฟ์ทน้ำตาล 110 แกรม พิมพ์ 1 สีไม่ปะกบลูกฟูก2 ชั้นลอนE
  จำนวน ,5000 ชิ้น   ราคา 2.20 บาท        
  จำนวน 10,000 ชิ้น ราคา 1.45 บาท        
  จำนวน 20,000 ชิ้น ราคา 1.20 บาท        
  จำนวน 30,000 ชิ้น ราคา 0.95 บาท        
                 
4 ปลอกแก้ว 8 - 16 ออนซ์ กระดาษคราฟ์ทน้ำตาล 110 แกรม ไม่พิมพ์ไม่ปะกบลูกฟูก  
  จำนวน 5,000 ชิ้น   ราคา 1.90 บาท        
  จำนวน 10,000 ชิ้น ราคา 1.15 บาท        
  จำนวน 20,000 ชิ้น ราคา 0.90 บาท        
  จำนวน 30,000 ชิ้น ราคา 0.70 บาท        
                 
    ราคาปลอกแก้วกระคราฟ์ทKI185      
1 ปลอกแก้ว 8 - 16 ออนซ์ กระดาษคราฟ์ท KI185 แกรม พิมพ์ 1 สี ปะกบลูกฟูก2 ชั้นลอนE
  จำนวน 5000 ชิ้น    ราคา 2.90 บาท        
  จำนวน 10,000 ชิ้น ราคา 2.15 บาท        
  จำนวน 20,000 ชิ้น ราคา 1.90 บาท        
  จำนวน 30,000 ชิ้น ราคา 1.65 บาท        
                 
2 ปลอกแก้ว 8 - 16 ออนซ์ กระดาษคราฟ์ทKI185 แกรม พิมพ์ 2 สี ปะกบลูกฟูก2 ชั้นลอนE
  จำนวน 5,000 ชิ้น   ราคา 4.40 บาท        
  จำนวน 10,000 ชิ้น ราคา 3.65 บาท        
  จำนวน 20,000 ชิ้น ราคา 3.40 บาท        
  จำนวน 30,000 ชิ้น ราคา 3.15 บาท        
                 
3 ปลอกแก้ว 8 - 16 ออนซ์ กระดาษคราฟ์ทKI 185 แกรม พิมพ์1สี ไม่ปะกบลูกฟูก2 ชั้นลอนE
  จำนวน 5,000 ชิ้น   ราคา 2.50 บาท        
  จำนวน 10,000 ชิ้น ราคา 1.75 บาท        
  จำนวน 20,000 ชิ้น ราคา 1.50 บาท        
  จำนวน 30,000 ชิ้น ราคา 1.30 บาท        
                 
4 ปลอกแก้ว 8 - 16 ออนซ์ กระดาษคราฟ์ทKI185 แกรม ไม่พิมพ์ไม่ปะกบลูกฟูก  
  จำนวน 5,000 ชิ้น   ราคา 2.20 บาท        
  จำนวน 10,000 ชิ้น ราคา 1.45 บาท        
  จำนวน 20,000 ชิ้น ราคา1.15 บาท          
  จำนวน 30,000 ชิ้น ราคา 0.95 บาท        
                 
                 
    ราคาปลอกแก้วกระดาษปอนด์ 120 แกรม    
1 ปลอกแก้ว 8-16 ออนซ์ กระดาษปอนอน์ 120 แกรมพิมมพ์ 1 สี ปะกบลูกฟูก2ชั้นลอนE
  จำนวน 5,000 ชิ้น   ราคา 2.75 บาท        
  จำนวน 10,000 ชิ้น ราคา 1.95 บาท        
  จำนวน 20,000 ชิ้น ราคา1.60 บาท          
  จำนวน 30,000 ชิ้น ราคา 1.35 บาท        
                 
2 ปลอกแก้ว 8-16 ออนซ์ กระดาษปอนอน์ 120 แกรมพิมมพ์ 2 สี ปะกบลูกฟูก2ชั้นลอนE
  จำนวน 5,000 ชิ้น   ราคา 4.25 บาท        
  จำนวน 10,000 ชิ้น ราคา 3.45 บาท        
  จำนวน 20,000 ชิ้น ราคา 3.1 บาท          
  จำนวน 30,000 ชิ้น ราคา2.85 บาท          
                 
  หมายเหตุ: ถ้าพิมพ์ 4 สี คิดเพิ่ม 1.50