รายการกล่องพร้อมจำหน่าย

รายการกล่องพร้อมจำหน่าย        
ประเภท   กล่องเอกสาร          
ลำดับ ประเภทกล่อง ขนาดกล่อง (กxยxส) ไซส์ จำนวน ราคาต่อชิ้น หมายเหตุ
1 BD0001 33x55x40 cm หมด 88 แบบมีฝา ใส่แฟ้มได้ 6 แฟ้ม
2 BD0003 33x45x28 cm 50 55 แบบมีฝา ใส่กระดาษ A4 หนึ่งรีมได้สองแถว
 3 BD0002  30x44x22  cm   10 46   แบบมีฝา ใส่กระดาษ A4 จำนวน 4 รีม
             
รายการกล่องพร้อมจำหน่าย        
ประเภท   ลูกฟูก *RSC          
             
ลำดับ ประเภทกล่อง ขนาดกล่อง (กxยxส) ไซส์ จำนวน ราคาต่อชิ้น หมายเหตุ
1 RSC 50x50x60.4 cm 142 58 ลูกฟูก 5 ชั้น ลอน BC KI125/M105
2 RSC 40x40x40 cm 17 35  
3 RSC 45x55x45 cm 200 35  
4 RSC 33x45x28 cm หมด 38  
5 RSC 21.6x26.7x33 cm 60 15  
6 RSC 24x32x27 cm 98 17 ลูกฟูก 3 ชั้น ลอน C KI125/M125
7 RSC 34x50x27 cm 11 65  
8 RSC 17.6x17.6x8.6 cm 48 2  
9 RSC 18.4x24.5x11 cm 20 10  
10 RSC 17.6x32x11.8 cm 48 2