บทความ


  • วิธีวัดขนาดกล่อง เมื่อต้องการทราบราคากล่องกระดาษเพื่อสั่งผลิต จะต้องทำการวัดขนาดดังนี้ขนาด(มิติ)ของกล่อง จะกำหนดโดย3ด้าน ได้แก่ กว้าง(W) x ยาว(L) x สูง(H) ขนาด(มิติ)ข...

  • การขอราคา *ข้อมูลและรายละเอียดที่ลูกค้าต้องแจ้ง เพื่อให้การคำนวณราคากล่องได้รวดเร็วยิ่งขึ้น* 1. ขนาดของกล่องที่ต้องการ กxยxส (วัดภายในกล่องหรือวัดภายนอกกล่อง หน่วยเป็น: นิ้ว/เซนติเ...